بازگشت به پروژه

گالری تصاویر ملک

نمای داخلی اتاق نشیمن دهکده بهشت

نمای داخلی اتاق نشیمن دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی اتاق غذاخوری دهکده بهشت

نمای داخلی اتاق غذاخوری دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

تصویر آقای هادی تهرانی معمار و طراح سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه دهکده بهشت

تصویر آقای هادی تهرانی معمار و طراح سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

کانیون، روددره ایی زیبا در میانه دهکده بهشت

کانیون، روددره ایی زیبا در میانه دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

مسیر ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری اطراف کانیون دهکده بهشت

مسیر ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری اطراف کانیون دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

ویلای تیپ A دهکده بهشت

ویلای تیپ A دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

ویلای تیپ B دهکده بهشت

ویلای تیپ B دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

 ویلای تیپ C دهکده بهشت

ویلای تیپ C دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمای بیرونی ویلا تیپ D دهکده بهشت

نمای بیرونی ویلا تیپ D دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از اتاق غذاخوری دهکده بهشت

نمایی دیگر از اتاق غذاخوری دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز اطراف کانیون دهکده بهشت

فضای سبز اطراف کانیون دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمای کلی از مسیر پیاده روی دهکده بهشت

نمای کلی از مسیر پیاده روی دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمای کلی از داخل دهکده بهشت

نمای کلی از داخل دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز و مسیر ویژه پیاده روی دهکده بهشت

فضای سبز و مسیر ویژه پیاده روی دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمای خارجی ویلا - دهکده بهشت

نمای خارجی ویلا - دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از تراس ویلا - دهکده بهشت

نمایی از تراس ویلا - دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ C دهکده بهشت

نمایی دیگر از ویلای تیپ C دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ D دهکده بهشت

نمایی دیگر از ویلای تیپ D دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از ویلای تیپ A دهکده بهشت

نمایی دیگر از ویلای تیپ A دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

باشگاه تندرستی دهکده بهشت

باشگاه تندرستی دهکده بهشت

(بزرگنمایی تصویر)

برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.